Zde vám budeme postupně předkládat nová a nová „moudra“, formovaná do triád. Jejich obsah je částečně tradiční a částečně reaguje i na dnešní pocity a problémy. Dříve se tato forma zápisu a učení používala právě druidy a tím se uchovávalo kompletní vědění po stovky let.

Three false sisters: „perhaps“, „maybe“, and „I dare say“.
Tři falešné / klamné sestry: asi, možná a troufám si tvrdit.

Three youthful sisters: desire, beauty, and generosity.
Tři mladistvé sestry: touha, krása a štědrost.

Three aged sisters: groaning, chastity, and ugliness.
Tři staré sestry: naříkání, cudnost a ošklivost.