Paimon

Devátým duchem v tomto řádu je právě Paimon, Démon, zcela oddaný Samaelovi (Lucifer).

Zjevuje se jako muž sedící na velbloudu s jasně zářící korunou na hlavě.

Předním kráčí hostitelské duše v podobě mužů, hrající na trumpety a dobře znějící činely a další hudební nástroje.

Má velmi silný hlas, který při prvním příchodu zní téměř jako řev, kterému je hodně špatně rozumnět.

Jedinou možností je rovnou jej přinutit pomocí pečetě aby se vyjadřoval pro mága srozumitelnějším jazykem. (p.e.)

Učí všem uměním a vědám, odhaluje vše, co je na zemi i ve vodách. (myšleno veškeré jsoucno viz Bible ex. – p.e.)

Odhaluje vše, na co si jen mág pomyslí. Dodává důstojnost a utvrzuje jí. Dokáže učinit každého poddaným mága. Může mágovi dodat ochranitelské démony (familiars), kteří mu stejně tak pomáhají ve všech uměních. (Viz. Abremalin – p.e.)

Dohlíží na západní síly, patří do řádu Panstev.

Velí 200 legiím Duší z nichž část patří do řádu Andělů a část do řádu Mocností.

Pokud budeš volat Paimon samotného, je třeba mu něco nabídnout.

Zároveň s Ním se zjeví i dva Králové Labal a Abali a další duše z řad mocností ve formě hostitelů. Doprovo jim činí Jejich vojska čítajíci 25 legií démonů.

Ne vždy se tyto duše, které jsou jim poddáni zjevují okamžitě, je třeba, aby je mág donutil skrze pečetě.