Sexuální magie – Pierre de Lasenic

Jak jen začít recenzi na tak zajímavou knihu, kterou Sexuální magie vskutku je? Asi základní myšlenkou, která mě napadla hned na počátku.

Když se člověk probírá tvorbou Petra Kohouta, jinak známého jako Pierre de Lasenic, nalezne vedle děl s klasickou hermetickou tématikou i pár svazků týkajících se právě tématiky sexuální. Ať už se jedná o Orientální lásku, Rituály sexuálně magických společností nebo právě Sexuální magii, všechna díla se vyznačují obsáhlostí, co se informací týče, jak bývá autorovým dobrým zvykem.

Zprvu bylo pro mne, stejně jako pro Lukáše Loužeckého, který knihu připravil k vydání a obohatil jí o studii V říši dvou principů, nesnadné vnímat Lasenice jako „sexuálního mága“.
Další prostudování díla mne však ujistilo, že nic není přirozenějšího než autorův pohled na celou problematiku.

Kdybych měl knihu popsat od začátku, řekl bych, že kniha se jeví jako útlá knížečka, která se však díky množství informací nečte tak rychle, jak by se zprvu zdálo, ale zabere čtenáři opravdu slušný čas a obohatí jej o znalosti problematiky tak citlivé, jakou se dnes sexuální magie zdá.

Dalo by se předpokládat, že kniha díky svému názvu půjde velmi slušně do prodeje. V čem je tedy tato kniha jiná oproti tomu množství literatury, které u nás vychází s podobným názvem?
V mnohém…

Dnešní trh ovládaný heslem „sex prodává“ je plný titulů z každého odvětví. Knihy s názvem Sexuální magie, doplněné o nějaké to přídavné jméno či zeměpisné určení, na nás koukají z každého regálu. Jsou mnohdy doplněné o kresby, fotografie i „praktické návody“.
Lasenicova sexuální magie je však dílo s velkým D.

Nejspíše nikdo by neočekával, že se autor sníží na rovinu dnešních neopohanů a zaujme zvířecí postoj k celé věci, ale osobně jsem byl zvědav na pohled Pana Hermetika.

Už úvod nám lehce nastíní přerod od pravěké touhy k filosofii doprovázející i zrající pohled jedince v průběhu času.
Následují legendy, které nás uvedou do děje přirozených věcí a takříkajíc ukazují, že ani bohové jich nejsou ušetřeni. Je nastíněno, jak všechno muselo vzniknout touhou božstev a objasněny některé jejich útrapy s tím spojené.
Dále je nám představen Zákon, podle kterého se věci uvádějí do pohybu v sexuálním okultismu.
Dále je nám představen kult Kybelé – Attis s jeho základními svátky a praktikami.
Osvětlování praktik se nese skrze další bratrstva, autor hovoří zejména o bratrech Růže a kříže a dotýká se i klasické alchymie, kde je svazek mezi mužem a ženou názorně ukázán na obrazech osvětlujících Dílo. Dále se pokračuje výčtem nositelů tradice v dnešní době a padají jména jako Zednáři či New Eulis. Vcelku zajímavé je také autorovo pojednání o pokračování tradice a hlavně o předávání vědomostí skrze prostředníky, kteří ani nemusí vědět, co vlastně předávají.

Kapitoly o satanistickém pojetí sexuální magie, o černých mších a společnostech zabývajících se tímto tématem, se díky doplněnému vydání bez cenzury konečně dostávají na světlo v plném rozsahu. Tam, kde v dřívějších vydáních chyběly stránky a členové Universálie si je vlepovali zpět, je dnes již obsah kompletní a čtenář má tak možnost konečně poznat to, co autor otevřeně přiznává, že shlédl a čeho se účastnil. Fantomické přeludy i Sukuby jsou zde popsány v rámci praxí a máme možnost poznat Francii své doby v nevšedním světle. Rozhodně tato část velmi dobře dokresluje pravou podstatu některých spolků a čtenář má tak možnost udělat si názor na nevšední praxi společností i jedinců.
Přesto přeze všechno je studie důležitá, aby si čtenář uvědomil, jak pojetí lásky a sexuality bylo od počátku věků vnímáno, a kterak se reflektovalo ve společnostech, které si vytkly za cíl nést onu „Pochodeň Světla“.

Kniha je navíc obohacena ještě o přílohy, a to o velmi zajímavé pojednání o Inkubech a o nastínění obsahu tzv. Merisova Papyru (jeho stáří se odhaduje na 2600 let) zakončeného moc pěkným hermetickým výkladem.

Kniha je zakončena právě dovětkem Lukáše Loužeckého s názvem: V říši dvou principů, kde jako odborník na Lasenicovo dílo velmi pěkně shrnuje celou knihu. Dává nám výklad některých pasáží, a také vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými vydáními a s tím spojená úskalí cenzury a nastiňuje i další Lasenicova díla s touto tématikou.

Kniha moc krásně popisuje nejen samotnou tématiku sexuální magie tak, jak ji poznal autor, ale zároveň dává poznat Lasenice – Sexuálního mága.
Jaký že to je člověk? To už nechám na čtenáři, abych jej neokradl o to zajímavé prozření.

Nakonec si dovolím použít myšlenku, kterou Lukáš Loužecký umístil na poslední stránky knihy:

„Hermetiku, Ty, který jsi živý díky svatým písmům starověkého Egypta, zaujmi pozici boha Géba, jíž pozdější komentátoři říkají pozice Usírevova, pozici ve které přijímáš svůj osud. Neboť tvým osudem je vykoupení; Nebesa (či snad Příroda?) zařídí vše ostatní. Nedej se strhnout do smyslnosti! Dívej se, zakoušej a mlč! Neboť není dovoleno hledět na svět nevidoucíma očima.“

Anotace:

První úplné vydání, doplněné o cenzurou zabavené pasáže a hesla Inkubus a Merisův papyrus. K vydání připravil a průvodní studií opatřil Lukáš Loužecký. Běžná prodejní cena 169 Kč, v Trigonu při osobním odběru i při objednávce přes internet zvýhodněná cena 150 Kč.- Sexuální magie Pierra de Lasenic je dodnes aktuálním příspěvkem k metafyzice sexu. Systematicky probírá oblasti lidské sexuality od fyzické skutečnosti až po její odraz v mytologii světa a nevyhýbá se ani popisu jejích pokleslých forem. Poprvé tato Lasenicova kniha vyšla roku 1933, avšak celé vydání bylo zabaveno cenzurou a dlouho se považovalo za ztracené. Druhé a třetí vydání bylo cenzurou doslova vypleněno a v této podobě byla kniha znovu vydána roku 1992. Současné vydání, které připravil znalec Lasenicova díla Lukáš Loužecký, přináší úplné znění všech variant dochovaných textů knihy. Publikace je doplněna Loužeckého studií V říši dvou principů, mapující Lasenicovo zaujetí sexuální magií v kontextu zákonů hermetismu a evoluce člověka.

Vydání: 4. vyd.
Místo vydaní: Praha
Nakladatel: Trigon
Rok: 2014
Počet stran: 100
Formát: 8°
Vazba: Brož.
ISBN: 978-80-87908-02-0
Jazyk: Čeština