Spirála aneb Co nás nezabije, to nás posílí
Dlouho jsem odolával a věřil zázraku, že si člověk zavčasu uvědomí, že nevědomost může být i smrtelná, ale běda, ne vždy je rozum na svém místě, když emoce rozehrají své divadlo.
Jak se zdá, je pocit z nošení „keltského šperku“ lákadlo, které zasahuje nejen Kelty, ale hlavně lidi zajímající se o tzv. „ethno styl“ nebo o esoterické záležitosti.
Je velice smutné, že tito lidé nemají ani ponětí, jak si ubližují.
Když jsem tento týden dvakrát zastavoval lidi na ulici, jenž měli na svém krku podle popisu přiloženého letáčku od firmy Phoenix zavěšenou dvojitou spirálu, jenž byla z mého pohledu jasně levotočivá, bylo mi jasné, že je někde chyba a musí se s tím něco dělat.
Sice možná drzé, ale určitě věcné optání se na jejich zdravotní stav mi bylo dostatečným motorem k sepsání tohoto článku.

Lidé, kteří navštěvují mé kurzy Wydy, dobře znají práci s tímto nástrojem a jeho zapojení do běžného života. Musím říci, že dokud práci se spirálou člověk opravdu nepochopí natolik, aby byl prost všech pochybností, má pořád tendenci si tato základní pravidla plést. Ke vší smůle tak dělá chyby, které se promítnou minimálně na zdraví onoho člověka.

Spirála (nebudeme jí nazývat spirálou keltskou nebo jinou) je nástroj velké síly, který nemá kořeny jen v esoterních záležitostech – zkuste si rozebrat staré rádio a naleznete ji tam také.

Spirála je od svého „objevení“ či spíše „pochopení“ usměrňující nástroj v rukou lidí.
Nechci se zde rozepisovat o působení energií, vlnění a dalších věcech s tím spojených, základní informace je však potřebné znát.

Představte si horký letní den, kdy sedíte v místnosti a přejete si mít jeden ventilátor, který by okolní vzduch hnal přímo na vás.
Takovou službu tvoří právě spirála, pouze s tím rozdílem, že nerozhání vzduch ale usměrňuje okolní energie. Tím vytváří jakýsi tunel, který může energie na jednu stranu posílat a z druhé odebírat.
Stejně jako u ventilátoru záleží na natočení lopatek, tak zde je důraz kladen na směr motání spirály.
Je to stejný efekt, jako když smotáváte papírový kornout nebo vypouštíte vanu…vždy se vám vytvoří vír, jenž je právě tím faktorem, který určuje, jakým směrem bude energie proudit (vlnění, signál).

Ukažme si celou věc názorně na obrazech:

Nejprve se podívejte na zobrazení stran spirál.Nejedná se o dvě rozdílné spirály, ale o jednu, pokaždé z jiné strany.
Pokud si jednu z těchto spirál pootočíte o 90° (vidíte tedy spirálu z boku), vznikne vám pohled, který je nastíněn právě v onom trojúhelníku.

A teď prosím věnujte svou pozornost obrázku, který má na svých stránkách přímo firma Phoenix, jenž je výhradním dodavatelem esoterických spirál do ČR.

Ovšem ne vždy je to špatné.Spirála, jak jsem již uvedl výše, dokáže sice energie dávat i odsávat, zde je ale třeba už mít nějaké zkušenosti s takovou činností. Je třeba energie už vědomě kontrolovat a usměrňovat.
Pro představu zde uvedu prostý průběh léčby rýmy s touto spirálou.
Upozorňuji, že mluvím o příkladu, kdy je „léčitel“ obeznámen s funkcí spirály a dokáže proudící energie zcela ovládat.

Léčitel přijde a přiloží na nos pacienta spirálu pravotočivě dotykem a levotočivě z pohledu léčitele (viz obrázek se řemínkem) a začne tak odsávat negativní energie. Toto provádí kratší čas než fázi druhou, cca 15 minut. Je třeba ovšem dobře vědět, na jaké pole se působí a co se ovlivní, aby nedošlo k poškození sliznice, chrupavky či cévky. Po této fázi nastupuje fáze dodávání energie, kdy spirálu otočíme, tedy přiložíme levotočivou a pravotočivě bude vypadat z pohledu léčitele. V této poloze se ponechá delší dobu.
Opakujeme několikrát, než zregenerujeme celý nos.
Důležité je, že i přemíra energie může být škodlivá a může tak způsobit přesycení člověka.

Práce s energiemi je tématem na sáhodlouhé semináře, ale je třeba si uvědomit, že i když mluvíme o reiki, Wydě, józe a jiných cvičeních či uměních, princip je vždy stejný a právě pochopení principu je klíčem k jeho používání.

Rozhodně jsem nechtěl tímto článkem nějak odpudit případné zájemce o tento „amulet“, ale pokud máte raději ozdoby než složité účelné věci, sáhněte po kamenech, které mají své jasné účinky a nemůžete si jimi takřka vůbec ublížit.
Energeticky rozhozené tělo je velice složité na navracení do harmonie, jejíž nesoulad může vést až k oslabení těla proti nemocem jako je rakovina a jiné choroby.